Til forside
Hvidovre Vindmøllelaug

Projektbeskrivelse

Vedtægter

Generalforsamling

Bestyrelsen

Visualisering af
møllerne

Film

Teknisk data
og kort

Hvad er støj/lyd?
Hvor meget støjer møllerne
Fundamenterne
 

 

 

Spørgsmål og svar

Forhåndstegning
og køb af andele

Kontakt
(hvl2009@gmail.com)

CVR nr. 3093 9611

Pressemeddelelse fra 14. maj 2009

Vindmølleandele går som varmt brød

Prisen kender ingen endnu, alligevel har danskerne reserveret omkring 40 procent af vindmølleandelene i det nyetablerede Hvidovre Vindmøllelaug
Hver dag strømmer det ind med mails hos Hvidovre Vindmøllelaug fra borgere, som ønsker at købe en andel i den kæmpemølle, lauget kommer til at eje, når Dong Energy har opført møllen ved Avedøre Holme til efteråret. Godt og vel 4000 ud af 10.250 andele er allerede reserveret.

- Det er første gang i otte år at private kan købe andele i vindmøller og derfor kommer den store interesse ikke bag på os, men den vidner om en stor folkelig opbakning til miljørigtig strøm, siger Erik Christiansen, næstformand i Hvidovre Vindmøllelaug.

Selvom den store interesse var ventet, så er der både glæde og begejstring at spore hos
bestyrelsen i Hvidovre Vindmøllelaug og formand Erik Frølund Thomsen stråler, da han får den nyeste opgørelse over forhåndstegninger.

- Jeg oplever gang på gang, at borgerne i Hvidovre kommer hen til mig, når jeg er ude at handle og det er virkelig fantastisk med den positive opbakning til Hvidovre Vindmøllelaug, siger Erik Frølund Thomsen, der ud over at være formand for Laugets bestyrelse også sidder i kommunalbestyrelsen i Hvidovre.

Næstformandens forventning til salget af andele er ikke taget ud af den blå luft. Han var med til at etablere Middelgrundens Vindmøllelaug i 2000 sammen med H.C. Sørensen, som også sidder i Hvidovre Vindmøllelaugs bestyrelse. I dag er der 1200 navne på ventelisten til en af Middelgrundens Vindmøllelaugs 10 møller, men det er sjældent, at en andel kommer til salg.

- Der er stor interesse for alternativ energi, men ikke mange muligheder for at deltage i noget konkret, der øger bæredygtigheden, tilføjer Erik Christiansen.

Hvidovre Vindmøllelaug blev stiftet i slutningen af 2007 med det formål at tilbyde folk andel i én af de havvindmøller, som opsættes ved Avedøre Holme. Dong Energy står for opførelsen af i alt tre møller ved siden af Avedøreværket.
Prisen på andele i laugets vindmølle er endnu ikke fastlagt, da forhandlingerne med Dong Energy ikke er afsluttet, men hver andel kommer til at svare til en el-produktion på 1.000 kilowatttimer – eller ret præcist en gennemsnitsdanskers årlige, private el-forbrug. Man kan altså populært sagt gøre sit el-forbrug CO2-neutralt, ved at købe en andel i den nye mølle og bestyrelsen tror, at en del andelshavere muligvis vil investere deres udbetalte SP-opsparing  i vindmøllen.
Positiv modtagelse i Hvidovre
Halvdelen af mølleandelene er reserveret til borgere i Hvidovre Kommune og Hvidovre Vindmøllelaug er blevet et lokalt vartegn for kommunen. Initiativet er også blevet modtaget positivt af borgmester Milton Graff Pedersen, en række af Erik Frølund Thomsens kollegaer i kommunalbestyrelsen og den lokale presse.
Også det lokale erhvervsliv har budt vindmøllelauget velkommen og en række repræsentanter er nu med i en følgegruppe, der støtter projektet med gode råd og praktisk arbejde.
Hvidovre Vindmøllelaug er et direkte resultat af en ny lov, der har til hensigt, at øge lokalt medejerskab til vindmøllerne, ved at give køberet til de lokale borgere og i den ånd tog Dong Energy imod de entusiastiske vindmøllefolk fra Hvidovre. Nu får begge parter glæde af den positive indstilling til projektet fra både borgere og kommunen.
Tak til forenings-danmark
Når H.C. Sørensen taler med udenlandske eksperter om vindenergi i Danmark, ryster de voldsomt på hovedet, når han fortæller om folkeejede vindmøller.

- De forstår os overhovedet ikke og mener, at vi må være bindegale, når vi sætter vores penge i folkeejede vindmøller, men det er nok fordi, at de slet ikke er vant til at tænke i andelstanken, siger han.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer smiler ved tanken om danskernes entusiasme, når det gælder om at skabe noget sammen. De priser forenings-danmark, hvor energien gror nede fra og op, og glæden ved fællesskabet også tæller med, når danskerne springer ud i endnu et vindmølleeventyr med effekt langt ud i fremtiden.

- Jeg håber, at dette vindmølleprojekt vil være en inspirationskilde for andre rundt omkring i kommunerne og måske det store udland, siger Erik Frølund Thomsen. Selv har hans engagement givet helt nye politiske alliancer på tværs af kommunalbestyrelsen, fordi de fleste gerne vil tage del i samfundsudviklingen og samtidig få sat Hvidovre kommune på landkortet.

 

bestyrelsen
Bestyrelsen i Hvidovre Vindmøllelaug glæder sig over den store interesse for vindenergi, der betyder at omkring 40 procent af andelene i lauget allerede er forhåndstegnet, inden andelsprisen er udregnet. På billedet ses bestyrelsen: Erik Christiansen, Erik Frølund Thomsen og H.C. Sørensen.

 

Kontakt i bestyrelsen: Formand Erik Frølund Thomsen, Hvidovre, tlf. 2015 6153.
Pressekontakt: Projektleder Lene Vind, tlf. 2117 8721.
Læs mere og se flere fotos på www.hvidovrevindmollelaug.dk