Skattemæssige oplysninger for 2017

 

I år udsender Hvidovre Vindmøllelaug I/S dette oplysningsbrev med skattetallene for produktionsåret 2017 til alle interessenter. Det afløser det individuelle servicebrev, som vi tidligere har udsendt. Ændringen skyldes at udgiften til udsendelse af servicebrevene efterhånden er blevet en stor post på budgettet. Derfor håber vi, at I vil tage godt imod dette nye initiativ, der sparer lauget for en stor udgift.

 

Bruger du skematisk regel, er nøgletallene for 2017:

 

Nøgletal, som skal anvendes til selvangivelsen

pr. andel

rubrik

El-salg pr. andel inkl. renter

=245

 

 

 

 

 

 

Renteindtægter opgives ikke længere, de er indregnet i elsalget.

For at finde din indkomst, ganger du antallet af dine andele med 245 kroner.

Hvis den samlede udlodning fra dine vindmølleandele er under 7.000 kroner pr. år og du benytter skematisk regel, skal der ikke betales skat af afkastet og heller ikke opgives noget på selvangivelsen.

 

Hvis din indtægt er over 7000 kroner skal 60% af overskuddet opgives på selvangivelsens rubrik 20.
Bruger du erhvervsmæssig opgørelse, er nøgletallene for 2017:

 

Nøgletal, som skal anvendes til selvangivelsen, erhvervsmæssig opgørelse, (anpartsregler)

 pr. andel

 rubrik

Resultat pr. andel før renter og afskrivninger

=120

Renter x andele à 0 kroner

=0

Skattemæssig afskrivning: x antal andele à =160
Underskud til fremførsel x antal andele à (160-120 kroner) = 40

 

Skattepligtig kapitalindkomst opgives på selvangivelsens rubrik 35

 

Efter fremførsel af underskud til senere år, er det skattemæssige resultat for 2017 således 0, hvorfor der ikke skal opgives noget på selvangivelsen.

 

Hvis du har andele i andre vindmøllelaug, skal du selv finde tilsvarende data for de andre laug. Bundfradraget på 7000 kroner gælder samtlige andele du har. Vær også opmærksom på, om reglen kan anvendes, hvis du har anskaffet solceller.

 

Årets udlodning fastsættes ud fra, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til laugets nuværende økonomiske situation. Du finder hele regnskabet på www.hvidovrevindmollelaug.dk under ’IS dokumenter’.