Skattemæssige oplysninger

Et individuelt servicebrev med hvilke oplysninger du skal skrive på selvangivelsen udsendes til alle medlemmer af Hvidovre Vindmøllelaug i februar/marts måned i forbindelse med indkaldelsen til Interesentskabsmødet.

Hvis det samlede afkast fra vindmølleandele er under 7.000 kroner pr. år, skal der ikke betales skat af afkastet og heller ikke opgives noget på selvangivelsen. En undtagelse er, hvis andelene er købt efter erhvervsmæssig opgørelse, så skal oplysningerne opgives og det vil også fremgå af servicebrevet.

 

Oplysninger for 2016

 

Nøgletal, som skal anvendes til selvangivelsen pr. andel rubriknr.
Elsalg 2016

=304

Resultat før renter og afskrivninger

=204

Skattemæssig afskrivning

=214

Renteindtægter

=0

Renteudgifter

=0

Fremført underskud til næste år

=10

 
Skematisk regel, 25 andele pr. andel rubriknr.
Elsalg og renteindtægter, 25 andele á 304 kroner

=7.600

Bundfradrag

=7.000

Beregningsgrundlag

=600

Skattepligtig indkomst, 60%

=360

20

Renteindtægter er flyttet til elsalg

Interessenter med 23 andele eller mindre og som anvender den skematiske regel, skal ikke oplyse indtægter på selvangivelsen, inklusive renteindtægter, idet el-salget er under bundgrænsen.

Erhvervsmæssig opgørelse, (Anpartsregler) 20 andele
Resultat før renter og afskrivninger, 20 andele á 204 kr.

=4.080

Renter 20 andele á 0 kroner

0

Skattemæssig afskrivning, 20 andele á -214 kr.

=-4280

Underskud til fremførsel 20 andele á 10 kroner

=200

Skattepligtig som kapitalindkomst

=0

35