Skattemæssige oplysninger

Et individuelt servicebrev med hvilke oplysninger du skal skrive på selvangivelsen udsendes til alle medlemmer af Hvidovre Vindmøllelaug i februar/marts måned i forbindelse med indkaldelsen til Interesentskabsmødet.

Hvis det samlede afkast fra vindmølleandele er under 7.000 kroner pr. år, skal der ikke betales skat af afkastet og heller ikke opgives noget på selvangivelsen. En undtagelse er, hvis andelene er købt efter erhvervsmæssig opgørelse, så skal oplysningerne opgives og det vil også fremgå af servicebrevet.

 

Oplysninger for 2015

 

Nøgletal, som skal anvendes til selvangivelsen pr. andel rubriknr.
Elsalg 2015

=546

Resultat før renter og afskrivninger

=466

Skattemæssig afskrivning

=-285

Renteindtægter

=1

Renteudgifter

=0

Fremført underskud fra tidligere år

=182

Skematisk regel, 13 andele pr. andel rubriknr.
Elsalg og renteindtægter, 13 andele á 547 kroner

=7.111

Bundfradrag

=-7.000

Beregningsgrundlag

=111

Skattepligtig indkomst, 60%

=67

20

Renteindtægter er flyttet til elsalg

Interessenter med 12 andele eller mindre og som anvender den skematiske regel, skal ikke oplyse indtægter på selvangivelsen, inklusive renteindtægter, idet el-salget er under bundgrænsen.

Erhvervsmæssig opgørelse, (Anpartsregler) 20 andele
Resultat før renter og afskrivninger, 20 andele á 466 kr.

=9.320

Renter 20 andele á 1 kroner

+20

Skattemæssig afskrivning, 20 andele á -285 kr.

=-5700

Underskud til fremførsel 20 andele á -182 kroner

=-3.640

Skattepligtig som kapitalindkomst

=0

35