Hvidovre Vindmøllelaug tog sin start under 10-års jubilæet i Middelgrundens Vindmøllelaug. Her besluttede andelshaverne at yde et kontant bidrag til stiftelsen af et nyt vindmøllelaug, der skulle give mulighed for at opsætte flere vindmøller i hovedstadsområdet – og øjnene faldt på vindmøllebyen Hvidovre.

  
Møllelauget blev oprettet november 2007 som et interessentskab og en interessent ejer én andel svarende til 1/10.700 af interessentskabet. I et I/S er der solidarisk hæftelse.
 

Andelene i lauget blev solgt for 4.995 kroner pr. andel.