Desværre har onlinevisningen af produktionen på hjemmesiden ikke fungeret siden 12. oktober 2016.
Årsagen er, at det underliggende system, som hedder SCADA, er blevet opdateret af Siemens, og det understøtter ikke længere måden at vise produktionsdata på.

 

I stedet er det muligt at gå ind og følge produktionen måned for måned via Energistyrelsen hjemmeside www.ens.dk
Her finder du et digitalt ‘stamregisteret for vindkraftanlæg’, som omhandler alle el-producerende vindmøller i Danmark. Der er informationer om anlæggenes placering, størrelse og produktion. Energistyrelsens Stamregister for vindkraftanlæg findes på nedenstående link:
https://ens.dk/service/statistik-data-noegletal-og-kort/data-oversigt-over-energisektoren

På denne side skal du trykke på teksten: ’Data for eksisterende og afmeldte møller’ og herefter kommer et stort skema frem over alle vindmøllerne. I denne oversigt er Hvidovre Vindmøllelaug nummer 4230 og helt ude til højre i skemaet er produktionen opgivet måned for måned. (Opdateret den 8. januar 2018)