Handelspladsen

Køb og salg foregår via ”handelsplads”. Her kan køber og sælger komme i kontakt med hinanden ved at køber eller sælger skriver deres e-mail eller telefonnummer, antal på andele og evt. pris, og herefter kontakter hinanden. Handelspladsen er ikke en rigtig handelsplads eller børs, men nærmere et informationssted, hvor det er muligt at få et overblik over udbud og efterspørgsel af andele i Hvidovre vindmøllelaug. Du kan finde handelspladsen til køb og salg af andele her 

 

Overdragelse

Hvis en andelshaver vil sælge nogle af sine andele, skal andelsbeviset først deles op, således at den nye ejer kun får bevis på de andele, som vedkommende køber. Det sker ved, at sælger sender sit andelsbevis til sekretariatet, som herefter returnerer beviser på de opdelte andele.

Sælger udfylder Overdragelseskontrakt2018, sender den til køber, der også udfylder og underskriver kontrakten. Herefter sendes den til sekretariatet. Når salget er godkendt i sekretariatet, får køber og sælger kopi af overdragelseskontrakten.

 

Overdragelseskontrakten anvendes når du ønsker at forære eller sælge dine andele til familiemedlemmer eller andre, og i forbindelse med dødsboer. På overdragelseskontrakten skal modtager/køber og giver/sælger blive enige om overdragelsesdatoen.
Det koster et gebyr på 400 kroner at overdrage en el. flere andele og det er køber, som betaler gebyret. Gebyret gælder for alle overdragelser.

 

Betaling og overlevering af andelsbeviser er en sag mellem køber og sælger. Når køber og sælger er blevet enige om prisen, udfyldes og indsendes overdragelseskontrakten i underskrevet stand til :

 

Hvidovre vindmøllelaug I/S
c/o Kirkebjerg Kontorservice
Kirkebjerg 18
4572 Nr. Asmindrup
E-mail: marian.schoenning@mail.dk

 

Overdragelse/salg af andele foregår hele året, men overdragelsesdatoen er den 1. april.
For at den nye ejer af andelen kan få udbetalt penge ved den førstkommende udbetaling den 1. april, skal vi kunne nå at registrere overdragelsen i tide, derfor skal overdragelsen være os i hænde senest ved udgangen af januar.

 

Såfremt du ikke har computer eller har brug for hjælp med indtastning af salg-/købsannonce (udløbsdato, Telefonnummer og/eller internetadresse, andelsnumre, antal andele og pris) er du velkommen til at kontakte lauget på e-mailen hvl2009@gmail.com eller på tlf. 2117 7170 i telefontiden.

 

Dødsfald

Ved dødsfald skal andelene også overdrages og i den forbindelse skal en kopi af skifteretsattesten indsendes sammen med overdragelseskontrakten. Er man bobestyrer, skal der indsendes fuldmagter fra de øvrige arvinger, hvorefter bobestyreren kan overdrage eller sælge afdødes andele.

 

Det første udbud af andele

Mølleanparterne blev i første omgang udbudt til beboere og ansatte i Hvidovre kommune. Efter den 15. september 2009 var salget åbent for alle og hver enkelt af de 10.700 andele svarer til 1000 kWh strøm – ialt forventes møllen at producere 10.700 x 1000 kWh om året. Prisen pr. andel var 4995 kroner.