BESØG FRA FJERNE LANDE

Hvidovre Avis er altid på pletten, når lauget f.eks. får besøg af udenlandske delegationer. I de forløbne år har avisen skrevet artikler og fotograferet tilrejsende gæster fra både Japan og Thailand.
Vi vil meget gerne henvise til avisens artikler, som er medvirkende til at lokalområdet får stor indsigt i, at møllen vækker oprigtig interesse blandt vindmølle-entusiaster verden over. Ud over at teksten oplyser andelshavere og læsere, giver fotograf Anne-Mette Mikkelsens billeder også et godt indtryk af den glæde, besøgene udløser, når gæsterne bliver kaldt sammen til fotografering. Lauget er taknemmelig over, at vi i mange sammenhænge må benytte de dejlige billeder.

 

Læs artikler fra Hvidovre Avis og andre aviser om lauget her:

 

4. april 2017 – Flot jubilæums-arrangement – http://www.hvidovreavis.dk/artikel/flot-jubilaeums-arrangement/1000072189

29. marts 2017 – Intet er så smukt som en vindmølle – hvis man selv ejer den/Information – https://www.information.dk/indland/2017/03/intet-saa-smukt-vindmoelle-ejer?utm_source=emailet%20artikel&utm_medium=email&utm_campaign=send%20til%20ven
Her som billede af artiklen: http://www.hvidovrevindmollelaug.dk/wp-content/uploads/information.jpg

4. oktober 2016 – Flertal mod fire nye vindmøller – http://www.hvidovreavis.dk/artikel/nu-siger-flertallet-nej-til-fire-enorme-vindmoeller/1000059139

12. maj 2016 – Det lokale vindmøllelaug vil gerne inddrages i projektet – http://www.hvidovreavis.dk/artikel/det-lokale-vindmoellelaug-vil-gerne-inddrages-i-projektet/1000050514

23. februar 2016 – Stor tilfredshed med produktionen.. – http://www.hvidovreavis.dk/artikel/stor-tilfredshed-med-produktionen-men-ikke-med-priserne/1000039516

9. april 2015 – Møllen snurrer på bedste vis! – http://www.hvidovrevindmollelaug.dk/wp-content/uploads/hvidovreavis_409_20150409.pdf

3. marts 2015 – Igen penge til andelshaverne – http://www.hvidovrevindmollelaug.dk/wp-content/uploads/hvidovreavis_401_20150303.pdf

9. oktober 2014 – Stor delegation af unge mennesker fra USA med deres lærer David Possen fra DIS besøgte møllen og fik et foredrag af formand Erik Frølund-Thomsen – http://www.hvidovrevindmollelaug.dk/wp-content/uploads/hvidovreavis_371_20141009.pdf

14. marts 2013 – Japansk delegation til vindmølle-møde i Hvidovre – http://www.hvidovrevindmollelaug.dk/wp-content/uploads/hvidovreavis_252_20130314.pdf

6. maj 2013 –  Stor Thailansk delegation ved møllen på Avedøre Holme – http://www.hvidovrevindmollelaug.dk/wp-content/uploads/hvidovreavis_262_20130506.pdf

1. oktober 2013 – Folkelig energi i Hvidovre – http://www.hvidovrevindmollelaug.dk/wp-content/uploads/hvidovreavis_292_20131001.pdf

22. oktober 2013 – Miljørigtig vind i Hvidovre, Stefan Kenji Suzuki i midten – http://www.hvidovrevindmollelaug.dk/wp-content/uploads/hvidovreavis_296_20131022.pdf

5. december 2013 –  Over Grønland over Hvidovre – http://www.hvidovrevindmollelaug.dk/wp-content/uploads/hvidovreavis_306_20131205.pdf

Arkiv med nyheder fra forsiden:

Overskud af el-salget udbetales 1. oktober

Udbetalingen af overskuddet fra el-produktionen i 1. halvdel af 2015 udbetales i dag den 1. oktober 2015. Beløbet er 225 kroner pr andel, hvilket svarer til en forrentning på 9 procent. Overskuddet for 2. halvdel af 2015 udbetales den 1. april 2016. (Skrevet 1. oktober 2015).

 

Visning af produktionen er online igen

I en længere periode har det været umuligt at følge produktionen via www.hvidovrevind.com – nu  er forbindelsen heldigvis blevet genetableret og for dem, som har den rette Internet browser, er produktionen synlig online. For os, der ikke har den rette version af Explorer, er det muligt at se produktionen frem til i dag ved at vælge ‘History’. (Skrevet 25. juni 2015).

 

Datoen er sat for næste års IS-møde

Næste års interessentskabsmøde bliver tirsdag den 22. marts 2016 og afholdes igen i Teatersalen i Frihedens Idrætscenter. Velmødt 🙂 (Skrevet 10. april 2015)

 

Vindmøllen har givet ni procent i afkast

Interessentskabsmødet i går aftes var velbesøgt. Her kunne andelshaverne igen forvisse sig om, at Hvidovre Vindmøllelaugs mølle ved Avedøre Holme producerer rigtig megen energi. Det er både til glæde for andelshavernes pengepung og bevidstheden om at være med til at støtte et godt, lokalt vindmølleprojekt. Efter Påske vil ledelsens beretning og referatet fra mødet være tilgængelig her på hjemmesiden under menupunktet ‘IS dokumenter’. (Skrevet den 20. marts 2015) Læs Hvidovre Avis artikel fra is-mødet. Linket til artiklen er: http://www.hvidovrevindmollelaug.dk/wp-content/uploads/hvidovreavis_409_20150409.pdf

 

Strøm fra Vindstød

I forbindelse med udsendelsen af det årlige servicebrev i marts, medsendte Hvidovre Vindmøllelaug en pjece fra energiselskabet Vindstød vedrørende billig el fra egen vindmølle. En række andelshavere har haft spørgsmål til Vindstød og ringet til lauget. Vi kan desværre ikke svare på alle spørgsmål, derfor anbefales det at ringe direkte til Vindstød på tlf. 8734 5563 (Skrevet 16. april 2015).

 

Udlodning af overskud for el-salg for 2. halvår af 2014

Udbetalingen af udlodningen for andet halvår af 2014 bliver indsat på andelshavernes bankkonti den 1. april 2015 og beløbet er 225 kroner pr. andel. Det blev vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 2015.

Hvis beløbet ikke er blevet indsat, er det fordi at lauget ikke har fået oplysninger om bank- eller kontoskifte. Meddelelse om den nye konto kan ske online her på hjemmesiden under menupunktet ‘personoplysninger’. Når de opdaterede oplysninger er blevet registreret i laugets database, vil afkastet blive genindsat på den nye konto. (Skrevet den 20. marts 2015)

 

Udbetaling af el-salget sker den 1. april 2014

I servicebrev for skatteåret 2013 står, at udlodningen af el-salget til andelshaverne for 2. halvdel af 2013 udbetales den 1. april 2013. Der skal selvfølgelig står 1. april 2014.
Servicebrevet indeholder de personoplysninger, som er registreret i laugets database. Er oplysningerne forkerte eller mangelfulde, kan de rigtige indtastes på hjemmesiden via menupunktet ‘personoplysninger’. Til brug for udfyldelse af skemaet på hjemmesiden, skal benyttes andelshavernummeret og den kode, som står øverst i højre hjørne på servicebrevet. Det er også muligt at sende rettelserne til hvl2009@gmail.com (Skrevet 27. februar 2014)

 

Tal til selvangivelsen er på vej

Bestyrelsen har netop udsendt indkaldelsen til Interessentskabsmødet den 12. marts 2014. Brevet kommer med post til alle andelshavere sammen med det årlige servicebrev, som indeholde alle relevante oplysninger til brug for selvangivelsen. Nyhedsbrevet og årsregnskabet bliver i år udsendt digitalt til alle de andelshavere, som har e-mail, for at spare på udgiften til porto. Dokumenterne kommer også til at ligge her på hjemmesiden.
De få andelshavere, som ikke har computer eller benytter e-mail, får materialet tilsendt med postvæsenet. (Skrevet 20. februar 2014)

 

Udbetaling d. 1. oktober

På seneste bestyrelsesmøde blev det vedtaget, at den første udbetaling for året 2013 vil blive på 235 kr. Pengene vil være disponible på andelshavernes konto d. 1. oktober.

 

Årets interessentskabsmøde

Så nærmer sig årets interessentskabsmøde med hastige skridt. Alle skulle gerne have modtaget nyhedsbrevet med indkaldelsen. Mødet afholdes i år på Frihedens Idrætscenter, og for de sultne andelshavere er der mulighed for at købe forskellig mad og drikke, herunder dagens ret, snacks og toast.

Som I vil kunne læse i nyhedsbrevet, har vi i år valgt udelukkende at sende nyhedsbreve og servicebreve med posten, mens årsrapporten vil være tilgængelig på hjemmesiden. Dette er gjort ud fra en både miljømæssig og økonomisk betragtning.

Der er desuden en lille folder fra vindstød med brevene. Alle spørgsmål derom rettes direkte til Vindstød.

 

FLOT RESULTAT OG UDBETALING TIL ANDELSHAVERE

Hvidovre Vindmøllelaug er kommet ud af 2012 med et ganske flot resultat. Det sker trods et dramatik fald i elpriserne, som i december 2012 resulterede i negative elpriser på op til 1.49 kr/kWh. Det er helt uhørt, og bestemt ikke noget lauget havde forestillet sig

Når vi alligevel kommer ud med et flot resultat skyldes det møllen: Den har produceret mere end den var budgetteret til og har i det forgangne år haft et flot rådighedstal på 98,7 %. Det betyder at vi kan gennemføre en udbetaling til andelshaverne på 435 kr. pr. andel, hvilket vi er godt tilfredse med. Hvidovre Avis har d. 14. februar bragt en artikel om emnet, hvor formand Erik Frølund- Thomsen blandt andet udtaler sig om årets resultat.

 

HUSK AT ÆNDRE BANK- OG KONTAKTOPLYSNINGER

Igen har vi oplevet, at mange har glemt at opdatere deres kontakt- og bankinformationer. Dette resulterer i, at vi får mange penge tilbage, som ikke hau kunnet finde deres retmæssige ejere. Dette er ærgeligt for både lauget og andelshavere. Gebyret for genudbetalinger er forhøjet til 150 kr pr. 1. april 2012. Vi vil gerne indstille til, at man husker at opdatere såvek bank- som kontaktinformationer. Bestyrelsen vil jo helst have, at andelshavere får deres penge udbetalt, og at de ikke skal bruges på administrationsomkostninger.

 

UDBETALING AF AFKAST 1.OKTOBER 2012

Afkastet fra salg af vindmøllens elproduktion i 1. halvår af 2012 kommer til udbetaling den 1. oktober 2012. Afkastet er 235 kroner per andel. Afkastet for anden halvdel af 2012 udbetales den 1. april 2013). Afkastet på 235 kr, skyldes lave elpriser i den forgangne periode. De har været helt nede omkring 20 øre/ kwh. Således er det ikke produktionen, men prisen på el, der er skyld i det lidt lavere afkast end budgetteret. (Skrevet 1. oktober 2012).

 

BESØG FRA JAPAN

Japan udviser stor interesse for Danmarks erfaring indenfor vindenergi i øjeblikket. Både Hvidovre Vindmøllelaug og Middelgrundens Vindmøllelaug har mange besøgende lige nu fra Japan.

På en dejlig sommerdag besøgte professor Matsuyo Makino fra Japan Hvidovre-møllen, Erik Frølund-Thomsen og H.C. Sørensen fra bestyrelsen. Matsuyo Makino, Ph.D, er professor i Økonomi ved University of Hyogo i Japan. Desuden er hun Vice President for Ciriec Japan – International Centre of Research and information on the Public, Social and Cooperative Economy.

Hvidovre Avis deltog også i besøget og interesserede kan læse mere om det i Hvidovre Avis 16/8-12 side 13 (skrevet 5. september 2012)

EN TUR I MØLLERNE

Hvidovre Vindmøllelaugs andelshavere er også velkommen til mølledag den 17. juni 2012 hos Middelgrundens Vindmøllelaug og billetter købes direkte fra laugets hjemmeside på www.middelgrunden.dk Prisen for en sejl- og kravletur t/r op i en af møllerne er 150 kroner. Sejlturen afgår fra Amager Strandpark fra kl. 10-15. De øvrige informationer findes på Middelgrundens hjemmeside (skrevet 8. maj 2012).

 

PENGE I KASSEN TIL ANDELSHAVERNE:

Den 13. marts 2012 fortalte formand Erik Frølund-Thomsen andelshaverne på årets interessentskabsmøde, at 2011 var et år, hvor det igen ikke var svært at tage det store smil på hele vejen hen til banken, fordi møllen har produceret mere elektricitet end forventet. Formandens beretning vil kunne læses i sin helhed her på hjemmesiden om kort tid. Referat og beretning vil være at finde under punktet ‘IS-møde’ i menuen til venstre. Afkastet for 2. halvdel af 2011 bliver udbetalt til andelshaverne den 1. april 2012 (skrevet 20. marts 2012).

DEN KRAFTIGE VIND GAV PENGE I KASSEN:

Artikel i Hvidovre Avis d. 1. marts 2012 s. 8 

 

SERVICE- OG NYHEDSBREV ER NU UDSENDT:

I disse dage modtager alle andelshaver et servicebrev med oplysninger om det antal andele, de har fået afkast fra i 2011 og hvilket beløb det drejer sig om. Oplysningerne benyttes i forbindelse med udfyldelse af selvangivelsen.

Vi beklager, at ikke alle servicebreve er påført den kode, der skal benyttes i forbindelse med indsendelse af ændrede data. Vi arbejder på at få udarbejdet nye koder til de pågældende og indtil det sker, bedes I venligst sende oplysninger på e-mailen til: hvl2009@gmail.com (skrevet 27. februar 2012).

.

KØB STRØM FRA DIN VINDMØLLE:

Nu er det blevet muligt at købe strøm, som er produceret af danske vindmøller. Energiselskabet Vindstød er et nyt energiselskab etableret af Vindenergi Danmark, som Hvidovre Vindmøllelaug er medejer af. Er du interesseret i at købe vindmøllestrøm, kan tilmelding ske på www.vindstoed.dk (skrevet 21.februar 2012).

FRANSK TV LAVER ENERGI-FILM I HVIODOVRE:

Artikel i Hvidovre Avis d. 7. februar 2012 


GODT VINDÅR
:

Det har været et godt vind-år i 2011 for Hvidovre Vindmøllelaug. Budgettet på 11.200.000 kWh er blevet overhalet af virkelighedens vindforhold og møllen har produceret 13.353.021kWh i løbet af året, så det er et ganske tilfredsstillende resultat (skrevet den 6. februar 2012).

INTERESSENTSKABSMØDE 13. MARTS 2012

Næste interessentskabsmøde bliver afholdt den 13. marts 2012 og det bliver igen i Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280 i Hvidovre. Klokken 18.00 starter indskrivningen og formand Erik Frølund-Thomsen byder velkommen klokken 19.00. Dagsorden og information om møllens produktion samt budget 2012 bliver udsendt sammen med nyhedsbrevet i slutningen af februar (skrevet 3. november 2011).

 

BESØG AF KOREANSK RADIO

Artikel i Hvidovre Avis, 27. september 2011 

 

BESØG FRA JAPAN OG SLOVAKIET

Artikel i Hvidovre Avis, 5. juli 2011 

 

HVIDOVRE VINDMØLLELAUG DELTOG I EU-KONKURRENCE:

Hvidovre Vindmøllelaug deltog onsdag den 13. april 2011 i en EU-konkurrence om enestående vedvarende energi-projekter med fokus på lokal engagement. Der var seks nominerede i alt i de to kategorier, hvilket i sig selv er en stor anerkendelse af laugets projekt.

Førsteprisen i kategorien for tekniske projekter gik til England for energibesparende foranstaltninger på offentlige bygninger. Læs om konkurencen og se billederne på: http://www.managenergy.net/casestudies_actionaward_2011.html (skrevet 14. april 2011).

.

RET DINE EGNE DATA HER PÅ HJEMMESIDEN:

Nu er det muligt at rette sin egen adresse, kontooplysninger, e-mail adresse mv. her på hjemmesiden ved at udfylde skemaet under linket “Ændringer af informationer”. (Skrevet 31. marts 2011).

.

SKATTEFRADRAG PÅ 7000 KRONER ER VEDTAGET:

Den længe ventede forhøjelse af skattefradrag for ejere af vindmølleandele er endelig en realitet. Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven vedrørende investering i vedvarende energi blev vedtaget den 21. december 2010 og har virkning fra den 1. januar 2010.

Den ændringer som får betydning for ejere af vindmølleandele er forhøjelsen af bundgrænsen for skematiske ordning fra 3.000 kroner til 7.000 kroner. Det betyder, at private kan eje flere andele end hidtil, fordi de først vil blive beskattet af den indkomst der ligger over 7.000 kroner.

Loven indeholder også en udvidelse af den skematiske ordning for opgørelse af vindmølleindkomst, så den også kommer til at gælde indkomst fra alle former for vedvarende energianlæg.

Loven har baggrund i den energipolitiske aftale tilbage i 2008, som indholdt en forhøjelse af bundgrænsen i den skematisk ordning fra 3.000 kroner til 7.000 kroner. Baggrunden for aftalen var et ønske om at tilskynde private til at investere i vedvarende energianlæg.

Hele forslaget kan læses på Retsinformations hjemmeside: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135242
(Skrevet 7. januar 2011).