Velkommen til Hvidovre Vindmøllelaug

E-mail blev afsendt forkert

Det var en beklagelig fejl, at en del af lauget 2223 andelshavere modtog en fælles e-mail med nyhedsbrev og årsregnskab i går, hvoraf alle modtagere var synlige. Det er ikke normal procedure og resten af de mange e-mails er eller bliver sendt bcc.
I øvrigt ligger nyhedsbrevet, regnskabet og skattetallene nu her på hjemmesiden. (Skrevet 3/2-2015)

 

Servicebrevet er på vej med posten

Det årlige servicebrev med angivelse af hvor mange andele du har og hvor meget indtægten fra el-salget har været, er på vej i trykken.  Det bliver postomdelt omkring den 3. marts sammen med indkaldelsen til interessentskabsmødet den 19. marts 2015.
På servicebrevet er en opfordring til at meddele lauget, hvis du har fået nyt kontonummer eller ændret adresse.
Årsregnskabet og nyhedsbrevet kan om kort tid hentes her på hjemmesiden og de generelle skattetal kommer også til at ligge på hjemmesiden.
Andelshavere uden e-mail vil få tilsendt materialet med post.

 

Nyeste besøg ved møllen

Læs om de seneste besøg omtalt i lokalavisen Hvidovre Avis under ‘Nyhedsarkiv’.

 

Afkast for 1. halvår af 2014

Udbetalingen af afkastet for første halvår af 2014 er indsat på andelshavernes bankkonti den 1. oktober og denne gang er beløbet 225 kroner pr. andel.

Hvis beløbet ikke er blevet indsat, er det fordi at lauget ikke har fået oplysninger om bank- eller kontoskifte. Meddelelse om den nye konto kan ske online her på hjemmesiden under menupunktet personoplysninger’. Når de opdaterede oplysninger er blevet registreret i laugets database, vil afkastet blive genindsat på den nye konto. (Skrevet den 2. oktober 2014)

 

IS mødet 2015

Næste interessentskabsmøde vil blive afholdt torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens idrætscenter.

 

Læs formandens beretning fra IS-mødet

“Trods dårligt vindår og lave afregningspriser, så må vi konstatere, at det da går meget godt med vort laug”, sagde  formand Erik Frølund-Thomsen blandt andet i sin beretning på interessentskabsmødet den 12. marts 2014. Vil du læse mere, ligger hele referatet her på hjemmesiden under IS dokumenter (Skrevet 10. april 2014)

ismode2014

Fik du ikke servicebrevet?

Post Danmark er nu vendt tilbage med de servicebreve, som de ikke kunne aflevere. Og det er rigtigt mange. Er du en af dem, som ikke har fået dit servicebrev ind ad brevsprækken, fordi du enten lige er flyttet eller fordi dit navn manglede på døren, så send en mail til hvl2009@gmail.com med dit andelshavernummer og du vil modtage brevet indenfor kort tid. (Skrevet 6. marts 2014).

Ny administration i lauget

Fra 1. januar 2014 er administrationen i Hvidovre Vindmøllelaug skiftet. Det er ikke længere Vindmølleadministrationen på Rådhuspladsen der står for arbejdet. Fremover er det Lene Vind Kommunikation som er administrator. Henvendelse foregår fortsat på samme telefonnummer og mail.  Telefontiden er torsdag fra 10-14. Der vil være yderligere informationer i nyhedsbrevet.

 

Den nye hjemmeside

Kort før årets interessentskabsmøde i 2013 besluttede vi i Hvidovre Vindmøllelaug at lave en ny hjemmeside, og her er resultatet. Som altid vil du kunne finde informationer om månedsproduktion, møder og nyheder fra pressen og vedrørende besøg ved møllerne.
Under menupunktet ‘nyhedsarkiv’ findes alle de nyheder, der er overflyttet fra den gamle hjemmeside. Her på forsiden vil vi ligesom tidligere bringe de nyheder som vi i lauget finder relevante for andelshaverne. Efterhånden som nyhederne skiftes ud, vil de være at finde i nyhedsarkivet.
Under menupunktet ‘Månedsproduktion’ findes en tabel med møllens månedsproduktion i 2013 samt de samlede produktionstal fra  de forgående år. Under ‘Driftsbemærkninger’ vil vi oplyse, hvis der er noget af alvorlig betyding for møllens drift. Det håber vi selvfølgelig ikke der kommer noget af.

AR-705069145 besøg fra Thailand energiministerium

Besøg af thailandsk delegation ved møllen

I begyndelsen af maj måned dannede vores mølle igen rammen om et fornemt udenlandsk besøg. Denne gang var det en delegation fra det thailandske energiministerium, som lagde vejen forbi Hvidovre. Særligt den lokale interesse i, at investere i et sådant projekt, vakte interesse hos gruppen.
Hvidovre avis har bragt en artikel om besøget, som kan læses her.