Velkommen til Hvidovre Vindmøllelaug

 

Møllen står stille

I denne uge får møllen udskiftet vingelejerne, derfor står den stille fra mandag den 8. september og ugen ud. Det er Siemens Wind Power som står for arbejdet. (Skrevet den 8. september 2014)

 

Læs formandens beretning fra IS-mødet

“Trods dårligt vindår og lave afregningspriser, så må vi konstatere, at det da går meget godt med vort laug”, sagde  formand Erik Frølund-Thomsen blandt andet i sin beretning på interessentskabsmødet den 12. marts 2014. Vil du læse mere, ligger hele referatet her på hjemmesiden under IS dokumenter (Skrevet 10. april 2014)

 ismode2014

 

 

Fik du ikke servicebrevet?

Post Danmark er nu vendt tilbage med de servicebreve, som de ikke kunne aflevere. Og det er rigtigt mange. Er du en af dem, som ikke har fået dit servicebrev ind ad brevsprækken, fordi du enten lige er flyttet eller fordi dit navn manglede på døren, så send en mail til hvl2009@gmail.com med dit andelshavernummer og du vil modtage brevet indenfor kort tid. (Skrevet 6. marts 2014).

 

Udbetaling af el-salget sker den 1. april 2014

I servicebrev for skatteåret 2013 står, at udlodningen af el-salget til andelshaverne for 2. halvdel af 2013 udbetales den 1. april 2013. Der skal selvfølgelig står 1. april 2014.
Servicebrevet indeholder de personoplysninger, som er registreret i laugets database. Er oplysningerne forkerte eller mangelfulde, kan de rigtige indtastes på hjemmesiden via menupunktet ‘personoplysninger’. Til brug for udfyldelse af skemaet på hjemmesiden, skal benyttes andelshavernummeret og den kode, som står øverst i højre hjørne på servicebrevet. Det er også muligt at sende rettelserne til hvl2009@gmail.com (Skrevet 27. februar 2014)

 

Tal til selvangivelsen er på vej

Bestyrelsen har netop udsendt indkaldelsen til Interessentskabsmødet den 12. marts 2014. Brevet kommer med post til alle andelshavere sammen med det årlige servicebrev, som indeholde alle relevante oplysninger til brug for selvangivelsen. Nyhedsbrevet og årsregnskabet bliver i år udsendt digitalt til alle de andelshavere, som har e-mail, for at spare på udgiften til porto. Dokumenterne kommer også til at ligge her på hjemmesiden.
De få andelshavere, som ikke har computer eller benytter e-mail, får materialet tilsendt med postvæsenet. (Skrevet 20. februar 2014)

 

Ny administration i lauget

Fra 1. januar er administrationen i Hvidovre Vindmøllelaug skiftet. Det er ikke længere Vindmølleadministrationen på Rådhuspladsen der står for arbejdet. Fremover er det Lene Vind Kommunikation som er administrator. Henvendelse foregår fortsat på samme telefonnummer og mail.  Telefontiden er torsdag fra 10-14. Der vil være yderligere informationer i nyhedsbrevet.  

 

Udbetaling d. 1. oktober

På seneste bestyrelsesmøde blev det vedtaget, at den første udbetaling for året 2013 vil blive på 235 kr. Pengene vil være disponible på andelshavernes konto d. 1. oktober. 

 

IS mødet 2014

Næste interessentskabsmøde vil blive afholdt onsdag d. 12. marts 2014 i Frihedens idrætscenter. 

 

Den nye hjemmeside

Kort før årets interessentskabsmøde besluttede vi i Hvidovre Vindmøllelaug at lave en ny hjemmeside, og her er resultatet. Som altid vil du kunne finde informationer om månedsproduktion, møder og nyheder fra pressen og vedrørende besøg ved møllerne.
Under menupunktet ‘nyhedsarkiv’ findes alle de nyheder, der er overflyttet fra den gamle hjemmeside. Her på forsiden vil vi ligesom tidligere bringe de nyheder som vi i lauget finder relevante for andelshaverne. Efterhånden som nyhederne skiftes ud, vil de være at finde i nyhedsarkivet.
Under menupunktet ’Månedsproduktion’ findes en tabel med møllens månedsproduktion i 2013 samt de samlede produktionstal fra  de forgående år. Under ‘Driftsbemærkninger’ vil vi oplyse, hvis der er noget af alvorlig betyding for møllens drift. Det håber vi selvfølgelig ikke der kommer noget af.

 AR-705069145 besøg fra Thailand energiministerium

Besøg af thailandsk delegation ved møllen

I begyndelsen af maj måned dannede vores mølle igen rammen om et fornemt udenlandsk besøg. Denne gang var det en delegation fra det thailandske energiministerium, som lagde vejen forbi Hvidovre. Særligt den lokale interesse i, at investere i et sådant projekt, vakte interesse hos gruppen. 
Hvidovre avis har bragt en artikel om besøget, som kan læses her.