Velkommen til Hvidovre Vindmøllelaug

 

 

Ny dato for interessentskabsmødet

 
Kære interessenter i Hvidovre Vindmøllelaug I/S
 

Det er igen blevet muligt at afholde møder med større forsamlinger og derfor har vi sat en ny dato for afholdelse af vores interessentskabsmøde.

Det bliver torsdag den 3. september kl. 19. med indskrivning fra kl. 18 og det foregår stadig i Frihedens Idrætscenter ”Teatersalen”.

Vi sender flere informationer ud til jer, når vi nærmer os den 3. september.

Og dagsordenen er også stadig den samme, som er udsendt i Nyhedsbrevet i marts 2020. Nyhedsbrevet ligger her på laugets hjemmeside www.hvidovrevindmollelaug.dk – og her kan I også finde andre gode informationer.

I nyhedsbrevet fremgik det også, at interessenter i Hvidovre Vindmøllelaug er inviteret til at deltage i mølledagen i Middelgrundens Vindmøllelaug, som er blevet udskudt til den 20. september. Billetsalget til åbent hus findes på hjemmesiden: www.middelgrunden.dk

 

P.S. Vi gør opmærksom på, at den annoncerede spisning er aflyst, men tages evt. op til næste år.
 
Vi vil naturligvis overholde myndighedernes anbefalinger i fht. afholdelse af arrangementer, og det vil sige, at vi holder en behørig afstand i salen.

Og ændrer myndighedernes krav sig, så det får konsekvenser for I/S mødet, skriver vi det på hjemmesiden og i en ny mail til jer.

 

Kontoret holder ferie i ugerne 28-30 og det betyder, at telefonen er lukket torsdag den 9., 16. og 23. juli.

 

Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer – husk at passe på hinanden.

 

Med de bedste hilsner Bestyrelsen.

 

 

Vigtige informationer fra bestyrelsen i Hvidovre Vindmøllelaug I/S

​​​​​​​

Kære andelshavere, vi håber at I alle har det godt efter en vel overstået påske og at I passer på i disse corona-tider.

 

Bestyrelsen har tidligere meddelt at vi udskød afholdelsen af den årlige generalforsamling (opr. planlagt til den 16. april) på ubestemt tid på grund af corona-epidemien.
Det betyder blandt andet at vi ikke har kunnet få generalforsamlingens rettidige godkendelse af årsregnskab for 2019 samt budget for 2020.

Da det ikke ser ud til at vi bør afholde generalforsamlingen på denne side af 1. september, har bestyrelsen besluttet at gennemføre regnskabsindsendelse til Erhvervsstyrelsen med det foreliggende af bestyrelsen underskrevne regnskab.  Bestyrelsen vil endvidere gennemføre overførslen af de i årsregnskabet foreslåede 175 kr. pr andel til andelshaverne, således at beløbet forventes at være på andelshavernes konti nogle dage efter 22.april 2020.
Denne udbetaling sker, som en art a-conto-betaling i forventning om en senere endelig godkendelse ved den først kommende generalforsamling.

Bestyrelsen følger udviklingen af coronakrisen nøje blandt andet med henblik på at kunne fastsætte en ny dato for det udskudte generalforsamlingsmøde og behandlingen af den tidligere udsendte dagsorden.
En ny dato – efter 1. september 2020 – vil blive meddelt andelshaverne, når der er vished for at mødet kan afholdes uden væsentlig smitterisiko.

 

Øvrige nyheder fra bestyrelsen:
Bestyrelsen kan meddele at den i nyhedsbrevet nævnte fornyelse af serviceaftalen med SGRE A/S (”Siemens”) er færdigforhandlet og underskrevet af begge parter.

Aftalen, der betegnes 300 W, er indgået for en 10 -årig periode og omfatter i større grad end den tidligere aftale garantier for komponent-udskiftninger mm, således at udgifter til evt. kommende reparationer mm, forventes at blive væsentligt lavere end hidtil.  Bestyrelsen anser aftalen for at være til stor fordel for vort IS over en tidsperiode, hvor møllen går fra at være i sin ”bedste alder” til at være 20 år gammel.

Forsikringsaftalen er revideret under hensyn til den nye og mere dækkende serviceaftale og en ny og væsentlig billigere aftale er indgået med forsikringsselskabet Codan med ikrafttræden
den 1. maj 2020.

 

Bestyrelsen har således på trods af corona-foranstaltningerne været aktiv og gennemført de mest nødvendige aktiviteter.  Har du spørgsmål eller forslag, er du velkommen til at fremsende disse på e-mailadressen: hvl2009@gmail.com, så vil vi efter bedste evne forsøge at besvare disse.

Vi ser frem til igen at kunne holde en mundtlig dialog med Jer om mølledriftens forhold, og i mellemtiden – pas godt på Jer selv og hinanden.

 

Med de bedste hilsener

Erik Frølund Thomsen / Frank Olsen
Bestyrelsesformand / Bestyrelsesnæstformand (Skrevet den 14. april 2020)

Kom på virtuelt besøg i møllen

Meget kan lade sig gøre i disse tider via computeren – også et besøg i Hvidovremøllen ved Avedøre. Møllen medvirkede i et indslag på slovensk tv tilbage i 2015 og dette indslag ligger nu på Youtube 

Indslaget er optaget på en dejlig solskinsdag med god vind og der er også billeder fra Middelgrundens og Lynettens vindmøller. Formand Erik Frølund-Thomsen og Erik Christiansen fra bestyrelsen bliver interviewet sammen med Jens Anker Hansen fra Lynettens Vind. (Skrevet 3. april 2020).

 

 

Udsættelse af IS-mødet

Kære interessent i Hvidovre Vindmøllelaug I/S

I forbindelse med den alvorlige coronavirus, som har lukket Danmark ned, er også Frihedens Idrætscenter lukket. Det betyder, at vi ikke kan afholde vores IS-møde den 16. april 2020 som planlagt.

Desuden opfordrer regeringen og sundhedsmyndighederne til ikke at samles i større forsamlinger, hvor risikoen for smittefare er stor især i fht. svage og ældre, hvilket en del af vores andelshavere jo kan karakteriseres som. Ingen ved hvornår tingene ændrer sig, som situationen er her og nu, derfor vil bestyrelsen anbefale, at vi udsætter I/S-mødet på ubestemt tid.

Så snart vi har mere information og mulighed for at fastsætte en ny dato for IS-mødet, skriver vi det her på hjemmesiden www.hvidovrevindmollelaug.dk og sender en e-mail til interessenterne. (Skrevet den 17. marts 2020)

 

 

Bestyrelsen blev genvalgt

Torsdag den 4. april 2019 afholdte lauget årets interessentskabsmøde i Frihedens Idrætscenter. Det var et fredsommeligt møde, hvor bestyrelsen og interessenterne kunne glæde sig over, at der i år bliver udbetalt 180 kroner i udlodning pr andel. Bestyrelsen kunne også glæde sig over, at den blev genvalgt – og det ses tydeligt af ‘klassebilledet’ ovenover. Næste interessentskabsmøde bliver den 16. april 2020. (Skrevet den 11. april 2019)
Læs om de seneste besøg omtalt i lokalavisen Hvidovre Avis under ‘Nyhedsarkiv‘. Her finder du også de andre nyheder, som har været publiceret her på forsiden.